Historik

 
Start
Historik
Örtagården
Aktiviteter
Byggnader
Uthyrning

 

 
Forshaga Hembygdsförening

Söndagen den 12 januari 1936 bildades Forshaga Församlings Hembygdsförening. Senare ändrades namnet till Forshaga Hembygdsförening. Redan från starten hade man ett femtiotal medlemmar. Idag har föreningen över 500 medlemmar.

Släkten Lagerlöfs stamgård
Den nystartade föreningen tog som sin första uppgift att försöka bevara och restaurera gården Bråtarna. Förutom att den är den kanske äldsta gården i bygden, så var den också Lagerlöfsläktens stamgård. Planerna kunde börja verkställas efter att marken skänkts till föreningen av Sven Svensson, Skived, och att den befintliga loftboden skänkts av Emanuel Svenssons sterbhus. Loftboden blev grundligt restaurerad, men den ursprungliga storstugan måste rivas. Tursamt nog fanns på annan plats i Skived en exakt kopia av den rivna storstugan och denna parstuga fick föreningen som gåva av Axel och Ida Magnussons sterbhus. Stugan monterades ner och återuppfördes på grunden efter den gamla parstugan. Invigningen av den nyrestaurerade gården skedde den 8 juli 1945 då Lagerlöfska Släktföreningen hade sitt släktmöte förlagt till Bråtarna. Samtidigt restes en minnessten över släktens stamfader. Texten på stenen lyder "Här levde i slutet av 1500-talet bonden och laxfiskaren Peter, stamfader för Lagerlöfska släkten. Släktföreningen reste stenen 1945".

Söndagen den 1 augusti 1937 besökte Selma Lagerlöf Bråtarna för att se "vad som var kvar av den gamla gården". Detta besök, liksom hela Lagerlöf-släktens intresse för sin stamgård, har varit en stor inspirationskälla för Forshaga Hembygdsförening genom alla år.

Hembygdsgården växte
Gården har med tiden kompletterats med mera mark och flera byggnader. Företag och enskilda personer har skänkt gåvor. AB Mölnbacka-Trysil har bistått med timmer och material från rivningsbyggnader, en del arbeten och inte minst kunnig arbetsledning. Hjalmar Olsson i Grossbol skänkte det vi idag kallar Grossbolsmagasinet. Myrastugan är en gåva från Anna Eriksson i Forshaga.

Från verksamheten
Gården har blivit en hela bygdens gård. Lokalerna används vid våra arrangemang och till uthyrning. Valborgsmässofirandet har alltid en stor publik där vårtalare och ett storslaget fyrverkeri är huvudattraktioner.
Man samlas till traditionellt midsommarfirande och på midsommardagen flyttar Forshaga församling och frikyrkorna sin högmässogudstjänst till hembygdsgården. Hantverksdagarna i augusti har alltid många besökare och julmarknaden växer för varje år och samlar stor publik, bl a till en årlig utställning med nytt tema varje år. Kommunens skolor nyttjar också gården i sin verksamhet och förlägger ofta sina friluftsdagar hit. Ett intilliggande motions- och elljusspår på cirka 3 km är välbesökt såväl vinter som sommar.

Under årens lopp har föreningen fått en stor mängd gåvor, cirka 900 är katalogiserade.
 

Start | Historik | Örtagården | Aktiviteter | Byggnader | Uthyrning

Webbplatsen uppdaterades onsdag 09 mars 2016

Webbsnickare Lennart Jonsson