Byggnader

 
Start
Historik
Örtagården
Aktiviteter
Byggnader
Uthyrning

 

 
Hembygdsgårdens byggnader


Gammelstugan

Parstuga som flyttades hit 1945 för att ersätta den ursprungliga bygnaden. Utvändig trappa på gaveln till vindsvåning. Två berglagsskorstenar i gjutjärn på taket. Innehåller storstuga med kök. Här finns också ett Lagerlöfsrum med föremål från lagerlöfsläkten.

 

 

Loftboden

Den enda byggnaden som fanns kvar när Hembygdsföreningen bildades. Trol. från 1600-talet. Har tidvis använts som bostad. Idag museum som visar en skomakares rum från 1870-talet. I övre våningen en sömmerskas rum från 1870-talet.

 

 Grossbolsmagasinet


Ett välbevarat spannmålsmagasin uppfört runt 1750 från gården Hagen i Grossbol. Skänkt av Hjalmar Olsson i Grossbol och flyttat till Bråtarna 1969. I övervåningen ett skogs- och jordbruksmuseum. I nedre våningen utställning av gamla smidesverktyg och ett rum med gamla maskiner för kök och tvätt.

 

 Myrastugan


Byggnaden är från tidigt 1700-tal och har tjänstgjort som bostad och postkontor i Forshaga. Den fanns då i korsningen Storgatan-Bruksgatan. Den flyttades till Bråtarna 1961. Inredd som bostad och postinlämningsställe från 1920-talet.

 Logen


Flyttad 1972 från Katrineberg i Nedre Ullerud. Rymmer en stor festlokal med uppbyggd scen. I källaren finns Helge Berglunds tryckeri, som är ett helt intakt tryckeri från Forshaga och som var verksamt från 1930 till 1950-talet. Används fortfarande för småtryck som visitkort och julkort.
I Logen finns också handelsboden med inredning från John Larssons diversehandel i Forshaga som fanns på samma plats som det nuvarande församlingshemmet. Handelsboden har öppet och försäljning vid våra arrangemang.Skifwegården


Byggdes 1979-1980 i timmer med vinkel i suterräng. Timret kommer från en 1700-tals loge på gården Nora i Skived och ett gammalt bostadshus från Hjortmyren i Skived. Kök, storstuga och utställnings- och konferenslokal. I bottenplanet finns skolmuseum, och en vävstuga med tre vävstolar.

 Bagarstugan


Bagarstugan blev färdig 2008 och har byggts upp av timmer från ett härbre från först Mölnbacka och senare Sambråten. I den vedeldade ugnen bakas tunnbröd. Den kan också hyras.

 

 


Gammelstugan


Loftboden


Grossbolsmagasinet


Myrastugan


Logen


Skifwegården


Bagarstugan
 

Start | Historik | Örtagården | Aktiviteter | Byggnader | Uthyrning

Webbplatsen uppdaterades onsdag 09 mars 2016

Webbsnickare Lennart Jonsson